Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
VELKOMMEN TIL INVENT AS

Invent AS er en totalleverandør av luftbehandling, kjøle og fryseanlegg, primært rettet mot offentlige  bygg, industri og forretningsbygg. Bedriften har også kompetanse på kuldeanlegg som driftes med CO₂ eller ammoniakk. Vi skreddersyr totalløsninger og har et nært samarbeid med seriøse bedrifter i bygningsbransjen. Om ønskelig kan vi ta hånd om alle ledd i byggeprosessen. Dette inkluderer prosjektering, anmeldelse og koordinering av andre håndverksgrupper. Våre kunder er hovedsakelig lokalisert på Vestlandet
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover